วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สมาชิกในกลุ่ม

ด.ญ.ทัศนีย์    ทองสาม
 
 *ชั้น ม.3/1 เลขที่29

ด.ญ.เกศินี      ไหมสีทอง

 *ชั้น ม.3/9  เลขที่24

ด.ญ.จีราพร     วรรณคำ

   *ชั้น ม.3/9 เลขที่26

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

- "อ่านหนังสือกันเถิด เปิดโลกกว้าง"- "การอ่านหนังสือ คือการให้รางวัลแก่จิตใจ"


- หนังสือเอ๋ย เจ้าเคยถูกเปิดอ่านใหม


-หนังสือที่เสียใจ คือเล่มที่ดูใหม่ที่สุด


-อ่านหนังสือทุกวัน ก้าวทันโลก

                                                ด.ญ.ทัศนีย์   ทองสาม
ความรู้ที่มากๆ บางที่เหมือนกำแพงอิฐ ที่เรียงตัวสูง


 ความรู้สูง กำแพงสูง ความรู้รอบด้าน


ก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัวบางครั้งมันอาจจะทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากอิฐที่ตัวเองก่อขึ้นมา
                                                ด.ญ.จีราพร   วรรณคำ
                                                 

รักการอ่านสร้าง “ชีวิต” ให้มีค่า

รักการอ่านสร้าง “เวลา” ให้สุขสันต์

รักการอ่านสร้าง “ครอบครัว” ให้รักกัน

รักการอ่านสร้าง “ความฝัน” ให้เป็นจริง

                   ด.ญ.เกศินี ไหมสีทอง