วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความรู้ที่มากๆ บางที่เหมือนกำแพงอิฐ ที่เรียงตัวสูง


 ความรู้สูง กำแพงสูง ความรู้รอบด้าน


ก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัวบางครั้งมันอาจจะทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากอิฐที่ตัวเองก่อขึ้นมา
                                                ด.ญ.จีราพร   วรรณคำ
                                                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น